Uz. Dr. Fadime Yurtseven

Uz. Dr. Fadime Yurtseven

Uz. Dr.

“Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif Bozukluk, Şizofrenik Bozukluktan Ayırıcı Tanısı”

1963 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1982 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. 1989-1992 yıllarında Bandırma Ana çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi’nde, pratisyen hekim olarak mecburi hizmet yaptı. 1992-1995 yıllarında İzmir 14 Notlu Gediz Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 22.09.1995 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim ‘da uzmanlık eğitimine başladı. 23.03.2000 yılında İLK EPİZOD ŞİZOFRENİ VE PSİKOTİK ÖZELLİKLİ MANİDE KLİNİK ÖZELLİKLER: 1 YILLIK İZLEM çalışmasıyla uzmanlık eğitimini tamamladı. 22.09.2000 tarihinde Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde çalışmaya başladı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden  02.06.2017 tarihinde ayrıldı. 19.06.2017 tarihinde İstanbul HAYDARPAŞA SULTAN ABDÜLHAMİT HAN EĞİTİM VE ARAŞTIMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR. Aile Danışmanı ve Südre Eğitimcisidir. Cinsel Terapi, Aile ve Eş terapisi, psikanalisttik yönelimli psikoterapi eğitimleri almıştır. Halen PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜNDE “BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ SÜPERVİZYON’ eğitimine devam etmektedir.

1996-1999 yıllarında Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü eğitim programlarına katıldı. UYGULAMALI PSİKODRAMA Hazırlık Eğitimi aldı (60 saat), Temel Eğitim (Asistanlık Eğitimi) programının 100 saatini tamamladı.

1997-1998 yıllarında Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği’nin düzenlediği ve Prof. Dr. Leyla Zileli tarafından verilen PSİKOANALİTİK YÖNELİMLİ PSİKOTERAPİ adlı uygulamalı eğitim programına katıldı.

Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesi VE SEPİ üyesidir.

YURT İÇİ YAYINLAR BİR KISIM ÖRNEK ÇALIŞMALAR

1.Viral Hepatit Dergisi 1998;1 (4):12-15 Alkol Bağımlılarında HBV ve HCV Enfeksiyonu 
Özakyol H. A, Yurtseven (Yazıcı) F, Sarıçam T, Son O, Demirüstü C, Erenoğlu E

2.Klinik Psikiyatri Dergisi 1999;2 (3):172-178 Bulimia Nervozada Tedavi 
Erol A, Yazıcı F 

3.Türk Psikiyatri Dergisi 2000;11 (1):17-22 Anoreksiya Nervozada Belirti Şiddetini Yordayıcı Olarak Aile İşlevselliği ve Benlik Saygısı
Erol A, Yazıcı F, Erol S, Kaptanoğlu C

4. Türk Psikiyatri Dergisi 2000;11 (1):23-28 Anoreksiya Nervozada Kişilerarası Şemalar 
Erol A, Yazıcı F, Boyacıoğlu G, Erol S, Kaptanoğlu C

5.Klinik Psikiyatri Dergisi 2000;3 (3):147-152 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayıcı Olarak Kontrol Odağı ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması 
Erol A, Toprak G, Yazıcı F, Erol S

6.Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 2000; 2 (2): Remisyonda Unipolar Depresyonda Kişiler Arası Şemalar
Erol A, Yazıcı F, Toprak G, Oksay (Erol) S

7.Yeni Symposium Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2000;38 (3):108-111 İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu Olan Ergenlerde Manik Epizodun Klinik Özellikleri 
Aksaray G, Yenilmez Ç, Yazıcı F, Erol S, Erkaya H, Kaptanoğlu C

8.Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 2001; 3 (2):88-94 Obezite ve Borderline Kişilik Bozukluğunda Psikolojik Belirtiler
Akalın A, Erol A, Yazıcı F, Efe B

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1996;87 Psikotik Depresyon ve Şizofrenide Görülen Hezeyanların İçerik Açısından Karşılaştırılması 
Aydoğan G, Kaptanoğlu C, Erol A, Aksaray G, Seber G, Yurtseven (Yazıcı) F

2.II. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997 Alkol Bağımlılarında HBV ve HCV Seroprevalansı
Özakyol H. A, Yurtsever (Yazıcı) F, Sarıçam T, Vardereli E, Kaptanoğlu C, Erenoğlu E

3.XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu 1999;185-188 İlk Atak Şizofrenide Klinik İzlem: 1 Yıllık İzlem (Sözel Bildiri)
Yazıcı F, Kaptanoğlu C, Erol A

4. XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu 1999
İlk Epizod Şizofreni ve Manide Klinik Seyir: 1 Yıllık İzlem (Sözel Bildiri)
Yazıcı F, Kaptanoğlu C, Erol A

5. XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu 1999;225-228 Kişilerarası Şemalar Açısından Borderline ve Depresif Hastaların Karşılaştırılması (Sözel Bildiri)
Erol A, Yazıcı F, Kaptanoğlu C, Boyacıoğlu G

6.IX.Anadolu Psikiyatri Günleri 2000;87 Remisyonda Unipolar Depresyonda Kişilerarası Şemalar
Erol A, Yazıcı F, Toprak G, Erol S

7.IX.Anadolu Psikiyatri Günleri 2000;109 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Bozukluğu Belirtileri Taraması 
Toprak G, Yazıcı F, Erol A, Erol S

8. IX.Anadolu Psikiyatri Günleri 2000;110 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayıcı Olarak Kontrol Odağı ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması 
Erol A, Toprak G, Yazıcı F, Erol S

9. IX.Anadolu Psikiyatri Günleri 2000;135 Bir Grup Borderline Kişilik Bozukluğu Hastası İle Kontrol Grubunun Kişilerarası Şemalar Açısından Karşılaştırılması (Sözel Bildiri)
Erol A, Yazıcı F, Boyacıoğlu G, Erol S, Toprak G

10.XXXVI. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000;68 Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirti Şiddetini Yordayan Psikolojik Belirtiler
Erol A, Toprak G, Yazıcı F

11. XXXVI. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000;68 Anoreksiya Nervoza ile Yeme Bozukluğu Belirtileri Yüksek Grubun Karşılaştırılması
Erol A, Toprak G, Yazıcı F

12. XXXVI. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000;68 Obezite ve Borderline Kişilik Bozukluğunda Psikolojik Belirtiler
Akalın A, Erol A, Yazıcı F

13. XXXVII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2001; 62 Üniversite Öğrencisi Kadınlarda Bulimik Belirtileri Yordayan Etkenler (Sözel Bildiri)
Toprak G, Erol A, Yazıcı F

14. XXXVII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2001;94 Üniversite Öğrencisi Kadınlarda Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayan Etkenler: Bir Replikasyon Çalışması 
Toprak G, Erol A, Yazıcı F

15. XXXVII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2001; 95 Bulimiya Nervoza ve Kontrol Gruplarında Kişilerarası Şemalar 
Yazıcı F, Erol A, Toprak G

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.XI.World Congress Of Psychıatry Hamburg 1999;265 Interpersonal Schemas Of Anorexia Nervoza Patients
Erol A, Yazıcı F, Kaptanoğlu C, Sır A, Boyacıoğlu G

2. XI.World Congress Of Psychıatry Hamburg 1999;268 Role Of Family and Self-esteem in Anorexia Nervoza
Yazıcı F, Erol A, Sır A, Kaptanoğlu C, Erol S

 

Name:

Uz. Dr. Fadime Yurtseven

Kurul:

Konuşmacı