Uz. Psk. Mustafa Aydın

Uz. Psk. Mustafa Aydın

Spor, Sanat ve Psikoterapi Üçgeni

Bu çalışmamızda spor, sanat ve psikoterapi üçgeninde sporun ve sanatın sağ beyinde
işlenen duyguların sol beyinle simgeleştirilip psikoterapi etkisiyle nasıl
ifade edildiğini inceledik. Sporun aslında temelde bir oyun olduğunu ve oyunun
da bir psikoterapi yöntemi olduğunu göz önünde bulundurursak farkındalığını kazanmış
bir birey için spor bir tedavi aracı olarak düşünülebilir. Sanatın da simgeleştirme
konusunda spor ile aynı etkiyi uyandırdığı bilinmektedir. Prof. Dr. Tahir
Özakkaş’ın ‘’Hastalar en büyük sanatçılardır, bedenlerini enstrümanları olarak
kullanır ve kendi bedenleri üzerinde sanatlarını icra ederler. Onları tedavi edebilmek
için bu sanattan anlamanız gerekir.’’ sözünü göz önünde bulundurarak sanatın
psikoterapinin içinde ki yeri görülebilir. Bu yorumların ışığında psikoterapinin
sanat ve sporu nasıl kapsadığı konusu tartışılmıştır. Duyguların işlenişi ve ifade
edilişi bakımında benzer özellikler gösteren spor ve sanatı ele alarak psikoterapi
sürecinde insan ruhuna kattığı değerler ifade edilmektedir.

 

Name:

Uz. Psk. Mustafa Aydın

Kurul:

Konuşmacı