PDR Gökçe Ağaoğlu

gokceagaoglu

“Bütüncül Psikoterapi Kapsamında Ebevynlere Psiko-Eğitim”

Sunumumuz, uygulama alanında çocuk ve ergenle çalışırken aileye bireyin psikolojik
ihtiyaçlarını daha iyi kavrayabilmesi ve yeterince iyi ebeveyn olabilmesi
adına psikoeğitim verilmesinin önemi ve bu eğitimin bütüncül yaklaşım ile veriliş
şekli üzerine yaptığımız çalışmaları konu almaktadır. Planlanan psikoeğitimde;
Bağlanma Kuramı, Duygu odaklı psikoterapinin ana hatlarını oluşturan
bilgiler (duygu etiketlenmesi, duygu regülasyonunun kavranması vb.), Kohutyen
yaklaşıma göre aynalama teknikleri ve optimal kırılma kavramı, davranışçı yaklaşım
teknikleriyle harmanlanarak çocuğa gerçekçi sınırlar çizmenin öğretilmesi
hedeflenmektedir. Psikoeğitim ile psikolojik gelişim dönemlerinin Freudyen ve
Erikson yaklaşımlarından destek alınarak aktarılması, bütüncül psikoterapi kapsamında
danışanın ihtiyacına uygun diğer kuramlara da başvurularak aileye temel
bir psikoloji eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu sunumda bu eğitimin içeriği,
içeriği oluştururken dikkat edilenler (vaka özelinde yapılan değişimler), psiko-eğitim
seans deneyimlerimizden aldığımız geribildirimler ve bütüncül yaklaşımın
sürece faydalarına yer verilecektir.

Katılmak İstediğiniz Eğitim 14. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi
Ad ve Soyad Gökçe Ağaoğlu
Doğum Tarihi 21-7-1989
   
Eğitim Durumu Yüksek Lisans
Yabancı Dil İngilizce
Son Mezun Olduğunuz Okulun Adı ve Bölümü Leiden University ‘ 13- Hollanda, Cultural Anthropology and Sociology
Calıştığınız Kurumlar 1 yıl kadar süreyle Habitus Araştırma Şirketi’nde (Istanbul) saha araştırmacısı olarak çalıştım.
Katıldığınız Eğitimler Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği (BETED) – Özgün Bireysel Gelişim ve Aile Danışmanlığı Eğitimi

BETED – Duygu Odaklı Yaklaşım Eğitimi

Kısa Özgeçmiş 2012 yılında Boğaziçi Universitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Lisans süresince Psikolojiye giriş, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji gibi dersler aldım. Sonrasında Hollanda Leiden Üniversitesi’nde burslu olarak, 1 yıllık bir yüksek lisans programına katıldım. Ayni esnada Amsterdam Allard Pierson Müzesinde staj yaptım. Hollanda’dan 2013 yazında döndüğümde üniversiteden bir hocamın kurduğu Habitus Araştırma şirketinde çalışmaya başladım. Eş zamanlı BETED – Aile Danışmanlık Eğitimine devam ettim. Eğitimi tamamladıktan sonra bu alanda devam etmeye karar verdim. Sonrasında yine BETED’ten 4 haftalık bir Duygu Odaklı Yaklaşım eğitimi aldım. 2014 Ekim’den beri de İstanbul Ticaret Universitesi- Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisansına devam etmekteyim.
İlgi Alanları Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Müzik, Astroloji, Edebiyat, Sosyal Bilimler
Eğitimden Beklentileriniz

Name:

PDR Gökçe Ağaoğlu

Kurul:

Konuşmacı