Psk. Dan. Ali Bıçak

ali bıçak

Felsefe ve Psikoterapi (1)

İki ayrı panel olarak hazırlanan panelin 1.kısmında temel amaç Psikoloji biliminin
şekillenmesi ve uygulanmasında Felsefe’ nin nasıl bir rol aldığı ve bir gizli el
gibi bu alanları nasıl düzenlediğinin ortaya konulmasıdır. Tek bir kökten, felsefeden
çıkan bilimler ağacı, verdiği her bir meyvede felsefi örüntüsünün tadını taşır.
Bu anlamda bir logos olarak görülebilecek felsefenin, alttan alta nasıl bir kaotik
“düzen”e, bilimin meyvelerine neden olduğunu da araştırmak durumundayız. Elbette
hepsi birer tasarım ve simülasyondur. Ancak düşünebilmek ve yaratmak için
bu simülasyonlara ihtiyacımız var. Dil, kültür ve tarihin dolayımında oluşmuş
insana ve yaşamına dair bu simülasyonlardan biri olan psikolojiyi de incelerken
ister istemez felsefi bir sorgulamanın içinde geçmek durumundayız. Bu perspektiften
hareketle panelde varlığı, evreni, insanı genel olarak sistemi ya da sistemleri
sorgulayan felsefenin, tek bir öznenin, şahsına münhasır, kendi dinamikleri olan,
kendi koşulları bağlamında ortaya çıkmış tek bir özneyi konu alan psikolojiyi ve
dolayısıyla psikoterapiyi nasıl biçimlendirdiği örnekleriyle açıklanmaya çalışılacaktır.

Name:

Psk. Dan. Ali Bıçak

Kurul:

Konuşmacı