Dr. İbrahim Sarı

19247582_10155500082911952_7575388679569905728_n

“Psikanaliz ve Nörobilimde Self, Norhoff’a Göre”

İbrahim Sarı MD., MSc.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Lyon, Fransa’da psikanaliz eğitimi aldım. Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı eğitimini tamamladım. Hanna Levenson’dan (LIFT, San Francisco, USA) TLDP (Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi)  süpervizyon eğitimi aldım. SEPI (Society Exploration of Psychotherapy Integration) 29. yıllık konferansında, “TLDP’ye Yeni bir Yaklaşım” araştırmam kabul edildi. “Kısa Süreli Dinamik Psikoterapinin (TLDP) beyin serotonin reseptörlerine etkisi” konulu nörobilim doktora tezim üzerinde çalışıyorum.

 

Aldığım bazı eğitimler.

İntegratif Psikoterapi master programını tamamladım.

John Clarkin “Aktarım Odaklı Psikoterapi”, eğitimine katıldım.

Jeffrey J. Magnavita’nın “Unified Psychotherapy Atölye Çalışması”na katıldım.

Allan N. Schore’un “Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Teorisi Atölye Çalışması”na katıldım,

John C. Norcross’un “Bütüncül Psikoterapi Atölye Çalışması”na katıldım,

Otto F. Kernberg’in “Aktarım Odaklı Psikoterapi” eğitimine katıldım,

Leslie S. Greenberg’in “Duygu Odaklı Psikoterapi” eğitimine katıldım,

Paul L. Watchel’in “İlişkisel Psikoterapi Atölye Çalışması”na katıldım,

2011-2013 LIFT (Levenson Institute for Training, San Francisco)’den, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi (Time Limited Dynamic Psychotherapy ,TLDP) süpervizör eğitimi aldım.

2013, Sepi (Society Exploration of Psychotherapy Integration ) 29th Annual Conference, Barcelona 2013’de “A New Approach to TLDP Practice” adlı çalışmamı sundum.

Çalıştığım alanlar:

Depresyon Bozuklukları

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar

Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresorle) İlişkili Bozukluklar

Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları

Kayıp ve Yas Bozuklukları

Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Dışa Atım Bozuklukları

Uyku-Uyanıklık Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Yıkıcı Bozukluklar, Durtu Denetimi ve Davranım Bozuklukları

Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

Nörobilişsel Bozukluklar

Kişilik Bozuklukları

Name:

Dr. İbrahim Sarı

Kurul:

Konuşmacı