Dr. Sema Yeşilyurt Lapçin

sema lapçin yeşilyurt

Öfkenin Psikanalitik Kuram, Duygu Odaklı Yaklaşım ve Varoluşçu Psikoterapist Göre
İncelenmesi

Bu çalışmada yaşamımız içindeki en vazgeçilmez duygulardan biri olan öfke ile
ilgili temel bilgilere yer verilerek, psikoterapi kuramlarının öfkeye bakışı konu
edilmiştir. Bu doğrultuda, öfkenin tanımlanması, nedenleri, işlevleri, öfke duygusunun
ifade edilmesi ve psikopatoloji çerçevesinden öfkeye dair bilgilere yer
verilmiştir. Öfke ile yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmalar göz önünde
bulundurularak bu çalışmalardan örnekler sunulmuştur. Öfke ile ilgili kuramsal
açıklamalar içerisinde, davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, bilişsel davranışçı
kuram, biyolojik kuramlar, varoluşçu – insancıl yaklaşım, Gestalt Terapi
ve bilinçli farkındalık temelli yaklaşımın öfke duygusunu nasıl ele alındığı genel
olarak değerlendirilmiştir. Bu farklı kuramsal değerlendirmelerin yanında, psikanalitik
kuram, duygu odaklı ve varoluşçu – insancıl yaklaşım hakkında bilgiler
sunularak bu her iki kuramın öfke ile ilgili görüşleri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öfke, Psikanalitik Kuram, Duygu Odaklı Yaklaşım

Name:

Dr. Sema Yeşilyurt Lapçin

Kurul:

Konuşmacı