Dr. Semiha Tufan

semiha tufan

Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif
Bozukluk, Şizofrenik Bozukluktan Ayırıcı
Tanısı

Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif Bozukluk ve Şizofrenik Bozukluktan
ayırıcı tanısının yapılması tedavi şeklinin ve sürenin, prognozun belirleyicisidir.
Şizofreni düşünce, duygu, davranış ve yargılama yetisinin “gerçeklik algısının”
bozulduğu kronik bir akıl hastalığıdır. Bipolar Afektif bozukluk, manik (taşkınlık
nöbetleri), depresyon (çökkünlük) nöbetleri ve tam iyilik halinin bulunduğu dönemlerle
seyreden kronik bir akıl hastalığıdır. Bu iki hastalığın özellikle ilk atak
sürecinde diğer akıl hastalıklarından ve kişilik bozukluklarından ayırıcı tanısının
yapılması; prognoz tedavi şekli, süresi ve süreçte önemlidir. Bu panelde bu iki
akıl hastalığı hakkında bilgi, ayırıcı tanı ve terapötik süreçler hakkında bilgi verilecektir

Name:

Dr. Semiha Tufan

Kurul:

Konuşmacı