Klinik Psk. Afife SELVİTOPU

afife selvitopu

Bütüncül Psikoterapi Kapsamında Ebeveynlere Psikoeğitim

Sunumumuz, uygulama alanında çocuk ve ergenle çalışırken aileye bireyin psikolojik
ihtiyaçlarını daha iyi kavrayabilmesi ve yeterince iyi ebeveyn olabilmesi
adına psikoeğitim verilmesinin önemi ve bu eğitimin bütüncül yaklaşım ile veriliş
şekli üzerine yaptığımız çalışmaları konu almaktadır. Planlanan psikoeğitimde;
Bağlanma Kuramı, Duygu odaklı psikoterapinin ana hatlarını oluşturan
bilgiler (duygu etiketlenmesi, duygu regülasyonunun kavranması vb.), Kohutyen
yaklaşıma göre aynalama teknikleri ve optimal kırılma kavramı, davranışçı yaklaşım
teknikleriyle harmanlanarak çocuğa gerçekçi sınırlar çizmenin öğretilmesi
hedeflenmektedir. Psikoeğitim ile psikolojik gelişim dönemlerinin Freudyen ve
Erikson yaklaşımlarından destek alınarak aktarılması, bütüncül psikoterapi kapsamında
danışanın ihtiyacına uygun diğer kuramlara da başvurularak aileye temel
bir psikoloji eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu sunumda bu eğitimin içeriği,
içeriği oluştururken dikkat edilenler (vaka özelinde yapılan değişimler), psiko-eğitim
seans deneyimlerimizden aldığımız geribildirimler ve bütüncül yaklaşımın
sürece faydalarına yer verilecektir.

Name:

Klinik Psk. Afife SELVİTOPU

Kurul:

Konuşmacı