Klinik Psk. Ali Engin UYGUR

Ali_Engin_Uygur

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Psikoterapi: Kognitif mi? Metakognitif mi?

Bilişsel Davranışçı Terapi, yaygın anksiyete bozukluğu ile çalışırken kognitif ve
davranışçı yöntemlerini kullanmakta ve kognisyonun çarpıtılmış içeriğine meydan
okumaktadır. Kognitif yapının yeniden yapılandırılması ile duygu regulasyonu
hedeflenmektedir. Ancak yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel davranışçı
terapi ile geniş bir alana yayılan bilişsel çarpıtmaların çalışılmasındaki bazı zorlukların
üstünde durulmaktadır. Metakognitif Terapi, bu tıkanıklığın kognisyonların
kendisine fazla önem vererek hasta ile bu içerikleri çalışmaktan kaynaklandığını
öne sürmektedir. Önemli olan olumsuz düşüncelerin kendisi değil olumsuz
düşüncelere nasıl yanıt verdiğimizdir. Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerin
içeriklerini, Metakognitif Terapi ise düşünceler hakkındaki düşünceleri önemsemektedir.
Bu çalışmada bu iki yaklaşımın hastalığı ele alışı kıyaslanacaktır.

Name:

Klinik Psk. Ali Engin UYGUR

Kurul:

Konuşmacı