Merih Bilgiç

Meriç Bilgiç

Felsefe ve Psikoterapi (2)

İki ayrı panelin 2. kısmında bazı felsefi kavram ve kuramların psikolojideki karşılığı
ve kültürel bağlamda nasıl uygulandığı incelenecek ve bunlar örneklendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Psikoterapi, Kültür

Name:

Merih Bilgiç

Kurul:

Konuşmacı