Psk. Hem. Özge Kapısız

özge kapısız

J.F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesinde Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Bu Yaklaşım
Çerçevesinde Tanımlanmış Bir Danışanın Psikoterapisinin Uygulanması

Şizoid kişilik bozukluğu; DSM-V’e (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014) göre; Kişilik
Bozuklukları kategorisinde, A Kümesi Kişilik Bozuklukları alt kümesinde
“Şizo-gibi (Şizoid) Kişilik Bozukluğu 301.20 (F60.1) koduyla tanımlanmıştır.
Guntrip, Klein, Fairbairn, Masterson gibi pek çok kuramcı şizoid bozuklukları
çeşitli bakış açıları ile ele almışlardır. Masterson yaklaşımı, gelişimsel bağlanma
ve nesne ilişkileri kuramlarını nörobiyolojideki güncel gelişmelerle bütünleştiren
bir psikodinamik psikoterapi biçimidir. Bu yaklaşım; psikoterapistlerin farklı
karakter yapılarını detaylı bir biçimde kavrayarak tedavi edebilmesini sağlar.
Bununla birlikte; bu yaklaşım, terapistin, danışanın özgül gelişimsel zorluklarını
saptamak, bu zorlukların psikoterapi sürecinde belirgin hale geldiğini takip etmek
ve farklı intrapsişik yapıdaki danışanlara göre gelişimsele olarak uygun müdahalelerle
desteklenmesi konusunda netleşebilmesinde de yardımcı olur. Masterson
yaklaşımında tanımlanan şizoid kendilik bozukluğu kavramı, DSM’deki Şizoid
kavramı ile nesne ilişkileri kuramcılarının, özellikle de Guntrip’in şizoid kavramı
ile entegre edilmiş biçimi olarak özetlenebilir. Bu çalışmada şizoid bozukluk ile
izlenen ve 2009 yılında terapiye başlayan 1968 doğumlu, erkek danışanın Masterson
yaklaşımı çerçevesinde uygulanan terapisine yer verilmiştir

Name:

Psk. Hem. Özge Kapısız

Kurul:

Konuşmacı