PDR Burcu Süvari

burcusuvari

“Psikolojiye Feminist Yaklaşım”

“Mültecilerin Ruh Sağlığı”

Feminist hareket, kadınların kendilerini baskı altına alan erkek egemen düzeni
algılamasını, tanımlayabilmesini ve ona karşı teorik-pratik mücadele yöntemlerini
geliştirmesini sağlamıştır. Eleştirel yaklaşımıyla hayatı, politikayı felsefeyi
ve baskın bilim anlayışını sorgulamaktadır. Feminist hareket özellikle de sosyal
bilimlerin kadınların deneyimlerini ne kadar yansıttığını sorgular. Gündelik yaşamımız
dışında erkek egemenliğine dayalı cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkları
bilimsel paradigmada da söz konusudur. Feminist düşünürlerin başlattığı kuramsal
tartışmalar en dirençli disiplinlerden biri olmasına rağmen psikoloji feminist
eleştirilerden etkilenmiştir. Bu temelde sunmak istediğimiz panelin başlıkları şu
şekildedir:
Feminizmin tarihi ve gelişimi, Kolektif bilinçdışının cinsiyetçi dilin masallar, atasözleri
ve deyimler aracılığıyla günümüze aktarımı
Masallar, atasözleri ve deyimlerde kullanılan cinsiyetçi dilin psikoterapi kuramları
ile birlikte incelenmesi
Psikoloji bilimine yön veren kadınlar.

Özgeçmiş : EĞİTİM DURUMU

2000-2004 : Gazi Üniversitesi-Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, ANKARA
1996-2000 : Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi, AYDIN
1993-1996 : Atatürk Ortaokulu, AYDIN
1988-1993 : Cumhuriyet İlkokulu, AYDIN

MESLEKİ DENEYİM
2004-2016 : MEB’de rehber öğretmen olarak çalışmakta.

ALDIĞI EĞİTİMLER
Anne Destek Eğitimi (7-11 yaş) Eğitmenliği
Anne Destek Eğitimi (3-6 yaş ) Eğitmenliği
Yaratıcı Drama (150 saat)
Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi
Özel Eğitim Semineri (30 saat)
Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri ve Eğitimi (1) ( 30 saat)
Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri ve Eğitimi (2) (30 saat)
Psikodrama ile Sorun Çözme Becerileri Grup Çalışması 30 saat
Sosyal İletişim Sorunu 4 saat
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi-Teorik ( 288 saat)
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi –Formülasyon (288 saat)
Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi Eğitimi (40 saat)
İlişkisel Psikanaliz (12 saat)
Travma Sonrası Stres Bozukluklarıyla Başetme Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimci Eğitimi ( 70 saat)

ÇALIŞMA ALANLARI
Bireysel terapi
Çocuk ve ergen danışmanlığı
Aile eğitimleri

Name:

PDR Burcu Süvari

Kurul:

Konuşmacı