Uz. Psk. Elif Baybuğa

elif-balbuga

“Psikoterapi ile Bütünleşen Beyin”

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanıyla mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden  grup eğitimleri  almış ve Marmara Üniversitesi’nde grup terapileri yapmıştır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dışavurumcu Tekniklerle Terapi,  Ergen Psikolojisi ve Yaklaşımları, Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Krize Müdahale ve Travma ile Başa Çıkma Yöntemleri, Aile Danışmanlığı ve Aile Mitleri,  Depresyon, Sınav Kaygısı, Davranış Bozuklarında Terapi, Grup Terapisi Teknikleri ve Dinamikleri, Öfke Kontrolü,  Çatışma Çözme ve Arabuluculuk, Eylem Araştırması,  Problemli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı vb. konularında bireysel ve grup terapisi yapmaktadır.

 Çocuk bireysel ve çocuk psikodraması grupları, Ergen Bireysel Terapisi ve psikodrama yaşantı grupları, Yetişkin bireysel terapi ve psikodrama yaşantı gruplarını sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler:

 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji 1995
 • Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans 2011
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi
 • Çocuk Psikodraması –Deniz Altınay
 • Bireysel Psikodrama- Neşe Karabekir
 • Kısa süreli Çözüm odaklı Terapı- Nevin Dölek
 • Stresle Başa çıkabilme Eğitimleri
 • Ergen Psikolojisi
 • Travma ile Başaçıkma teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi- Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Dışavurumcu Tekniklerle grup çalışması-Neşe Karabekir
 • Cinsel Terapi. Psikoterapi Enstitisü. Psikiyatrist Sema Yeşilyurt
 • Marmara Ünv. Psikodrama Yaşantı grubu süpervizyon uygulaması
 • Bağlanma teorisi -Paul HOLMES
 • ‘Psikosomatik  Psikodrama ve Kuşaklararası Yansımaları’ – Judith Teszary
 • Marcia Karp- Kate Kırıl, Deniz Altınay- Neşe Karabekir ‘Psikodrama da Rol’ yaz konferansı 2016
 • Bilişsel ve davranışçı terapi semineri- Mehmet Sungur
 • ‘Ergenlerin Okuldaki Görünümleri- Masterson Yaklaşımı’ sunumu XXXII. Sepi Kongresi

 

Uyguladığı Testler:

 • WISC-R Zeka Testi
 • Bier Cümle Tamamlama
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Çalışma Davranışı Ölçeği
 • Beck Depresyon
 • Good Enough Haris Zeka Testi
 • Gessel Gelişim Envanteri
 • Stanfort Binett
 • Sınav Kaygısı

Name:

Uz. Psk. Elif Baybuğa

Kurul:

Konuşmacı