Prof. Dr. Yasemin Özkan

yasemin özkan

“Nesne İlişkileri Kuramının Türkçeye Uyarlanması”

Ad ve Soyad Yasemin ÖZKAN
Doğum Tarihi 9-12-1969
   
Eğitim Durumu Yüksek Lisans
Yabancı Dil İngilizce
Son Mezun Olduğunuz Okulun Adı ve Bölümü Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Aile Bilimleri
Calıştığınız Kurumlar Ankara Üniversitesi
Katıldığınız Eğitimler -Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi e-Eğitmen Sertifikası Temmuz-Ağustos 2012-Tübitak BİDEB Post Doktora TENESSEE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET ABD 2011-Interdialogue Workshop TENESSEE ÜNİVERSİTESİ ABD Temmuz 2011

-Duygu Odaklı Terapi II Lesli Greenberg Psikoterapi Enstitüsü Kocaeli 26-29 Ekim 2013

– Virginia Satir Değişim Süreci Modeli Aile Terapisi Eğitimi İleri Düzey “Bir Bütün Olarak Danışanı Anlamak” Pat Bragg İstanbul 13-17 Kasım 2013

-Aile Terapisi Bütünleşme ve Araştırmalar William Pinsof Psikoterapi Enstitüsü 29 Kasım-1 Aralık 2013 Kocaeli

Kısa Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİÖZGEÇMİŞAdı Soyadı: Yasemin Özkan

Öğrenim Durumu: Doktora

Adresi: Plevne Caddesi Şükriye Mahallesi Aktaş Kavşağı No: 5 Altındağ Ankara

İş Tel: 03123191450/1134

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Doçentlik Sosyal Hizmet Ankara Üniversitesi 2006

Post Doktora Sosyal Hizmet (Social Work) Tennesse Üniversitesi ABD (University of Tennesse,USA) 2011Akademik Unvanlar

Doktor :2000

Doçentlik Tarihi : 2006

Profesörlük Tarihi : 2011

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

“Ailelerin Demografik Özellikleri ve Bireysel Tutumlarının Sosyal Sorumlu Davranışları Üzerindeki Etkisi” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aile Bilimleri Anabilim Dalı, 2000.

Post Doktora Araştırma:

“Determining of Violence and Peer Bullying at Schools and Investigation of Developing Preventative Programs Against Violence and Bullying with Focus on School Social Work” 2011.

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

“Aile Danışmanlığı’nda Yeni Bir Model: Okul Temelli Aile Danışmanlığında Sosyal Hizmetin Rolü ve Önemi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırmacısı, 2013(tamamlandı). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

“Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Sorunları: Bir Entegrasyon Çalışması” (tamamlandı). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tezsiz Yüksek lisans

“Genetiği Değiştirilmiş Ürünler ve Biyoteknolojinin Kamu Sağlığı ve Sosyal Adalet açısından İrdelenmesi”(tamamlandı). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

“Aile Eğitimi Programına Katılan Annelerin Çocuklarına Karşı Tutum ve Davranışlarında Eğitim Öncesi ve Sonrası Farklılıklar”(tamamlandı).

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2009

Dekan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2009 – 2011

Fakülte Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2009 – 2011

Erasmus Fakülte Koordinatörlüğü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2008- 2011

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (Bologno Süreci) Fakülte Koordinatörlüğü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2009-2011

Doçent Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2006-
Projelerde Yaptığı Görevler :

Özkan, Y. “Ailelerin Tüketim Alışkanlıkları ve Evsel Atıkların Yeniden Kazanımına Yönelik Eğitim Programı Hazırlanması ve Uygulanması: Mamak Örneği”. Proje Yürütücüsü. TÜBİTAK/SOBAG 1001 Projesi, 2005-2008.

Özkan, Y. “Yetiştirme Yurtları Ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki (YİBO) Ergenlerin Akran Zorbalık Durumlarının Belirlenmesi ve Bunu Önlemeye İlişkin Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi Ve Uygulanması” TÜBİTAK, 1001SOBAG/Yürütücü, (2011-2014).

GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi,

Çalışma Raporu 1 TEMAV, GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Şanlıurfa-Kısas Sulama Birliği Örneği Çalışma Raporu 2, GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin

Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Mardin Derik-Dumluca Sulama Birliği Örneği Çalışma Raporu 3 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Proje Çalışanı, 1997.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Lisans Dersleri

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati

Teorik Uyg.

2013-2014 Güz İnsan davranışı ve sosyal çevre I 3

Okulda sosyal hizmet 2

Sosyal hizmette ekiple çalışma becerileri 3

Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulama

2013-2014 Bahar Türkiye’de sosyal güvenlik sistemleri 2

İnsan davranışı ve sosyal çevre II 4

Sosyal hizmette araştırma teknikleri I 2

Sosyal hizmette ekiple çalışma becerileri II 3
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati

Teorik Uyg.

2013-2014 Güz İnsan davranışı ve sosyal çevre I 3

Okulda sosyal hizmet 2

Sosyal hizmette ekiple çalışma becerileri III 3

Sosyal hizmette araştırma teknikleri II 2

Seminer 4

Adli sosyal hizmet 2

2013-2014 Bahar Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi 2

İnsan davranışı ve sosyal çevre II 4

Sosyal hizmette araştırma teknikleri I 2

Sosyal hizmette ekiple çalışma becerileri II 3

Çocuklar için sosyal hizmet 2

Sosyal hizmette Blok uygulama 11

12.2. Lisansüstü Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati

Teorik Uyg.

2013-2014

Güz Sosyal sorumluluk projeleri 2

Sosyal hizmette araştırma yöntemleri uygulaması

Bahar Sosyal hizmette araştırma yöntemleri uygulaması

2013-2014

Güz Uzmanlık alan dersi

Sosyal sorumluluk projeleri 2

Sosyal hizmette araştırma yöntemleri uygulaması

Bahar Sosyal hizmette araştırma yöntemleri 3

Çocuk refahına eleştirel bakış 2

12.3. Doktora

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati

Teorik Uyg.

2013-2014

Güz Sosyal Hizmette Nicel Araştırma Yöntemleri 3

Sosyal hizmette araştırma yöntemleri uygulaması

3

Adli Sistem

Bahar Sosyal hizmette araştırma yöntemleri uygulaması

3

Karşılaştırmalı Aile Politikaları

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ÖZKAN, Y. AKGÜN, R.,, ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M,, YÜCEER, T. 2013. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin bazı değişkenlere göre kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi:197-214.

A1.Özkan, Y. ve Kılıç, E. “Aile’nin Psiko-Sosyal Destek İhtiyacını Karşılamada Yeni Bir Model Önerisi: Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Psiko-Sosyal Destek Birimi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2013, Cilt: 7: 25-45

Özkan, Y., Purutçuoğlu, E. (2011). Life Satisfaction among Turkısh Elderly by Gender, The Indıan Journal of Social Work, Volume: 72, Issue: 3, 365-380. (SSCI).

A2. Özkan, Y. Çifçi-Gökçearslan, E. Ve Gülenç, S. 2011. Çocuk Yuvasında Akran Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu. Adli Bilimler Dergisi 10(3): 33-40.

A3.Özkan, Y. Özkan, Y. Ve Bayoğlu, A.S. 2011. Ageism: college students’ perceptions about older people. E Journal of New World Science Academy. 6(1):107-115. 4.1.25.

A4.Özkan, Y. Ve Purutçuoğlu, E. 2011. Çocuk Hakları: Haklarla çelişen çocuk yoksulluğu. E Journal of New World Science Academy. 6(2):218-228.

A5.Özkan, Y., and Gökçearslan- Çifci, E., 2010. Peer Bullying in Primary Schools in Low Socio-Economic Level, Elementary Education Online, 9(2): 576-586.

A6.Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y., and Purutçuoğlu, E, 2010. The assessment of the housing in the theory of Maslow’s hierarcy of needs. European Journal of Social Sciences, 16(2):222-228.

A7. Özkan, Y.,Purutçuoğlu, E. and Hablemitoğlu, Ş. 2010. Interpersonal impact of the poverty on children. International Journal of Academic Research.2(6):172-178.

A8. Özkan, Y. 2010. Towards Sustainable Life: The behaviours of Families Who Live in Mamak about Recycling Household Waste, European Journal of Scientific Research, 45(1)136-148.

A9. Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y., and Purutçuoğlu, E, 2010. The millenium child poverty in developing Turkey. The Journal of International Social Research, 3(12):230-237.

A10. Özkan, Y.and Gokcearslan Cifci, E. 2009. The Effect of Empathy Level on Peer Bullying in Schools, Humanity & Social Sciences Journal, 4(1):31-38.

A11. Özkan, Y., 2007. The Profile of Garbage Collectors As an Important Factors in Recycling: Case of Denizli, E- Journal of New World Sciences Academy. 2(2):467-483.

A12. Özkan,Y., 2007. Families Behaviours of Voluntary Simple Lifestyle, E- Journal of New World Sciences Academy. 2(2):239-253.

A13. Özkan,Y., 2007. Investigation of Ecological Concerns of Consumers: Case of Mamak-Ankara.e- Journal of New World Sciences Academy.2(1):42-66.

A14. Özkan, Y., 2009. The Effect Of Some Demographic Characteristics Of Turkish Consumers On Their Socially Responsible Consumption Behaviours, World Applied Sciences Journal, 6(7): 946-960. (ISI)

A15. Baran, A.G., V. Kalınkara, N. Aral, G. Akın, G. Baran. Özkan, Y., 2007. Farklı Sosyo-ekonomik Düzeydeki Yaşlıların Gündelik Yaşamdan Tatmin Düzeyleri: Ankara Kentsel Kesim Örneği”, Turkish Journal of Geriatrics. 10(1): 10-18. (SSCI).

A16. Özkan,Y., 2007. Investigation of Consumption Behaviour of Families Related To The Generation of Waste. Pakistan Journal of Social Sciences, 4(3): 385-391.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özkan, Y. and Purutçuoğlu, E. 2010.Educational differences in the usage of internet among post-graduate students. The 4th International Conference on Advanced and Systematic Research ECNSI-2010, 11-13 November, Zagreb, Croatia (özet basım).

B2. Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. Ve Yıldırım, F., 2009. “Meme kanserinden sonra yaşam: fiziksel, sosyal ve duygusal refaha tedavi sürecinin etkisi” Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-14 Ekim 2009, İzmir.

B3. Bayram, N., A. Dogan, S. Hablemitoglu, & Y. Özkan, “Life satisfaction and financial deprivation among high school students with Turkish background. A Study from Germany”. IInd International Congress of European Turks, Education and Integration.Vol1.p174-187. Ed. By. Aydoğan,İ., Yaylacı, A.F.. Erciyes University Press number:178., April 2010.

B4. Özkan, Y.,&, Hablemitoglu, Ş. Identity crisis of Turkish Youth in Europe : Neither Turkish nor German. IInd International Congress of European Turks, Education and Integration.Vol1. p109-122.Ed. By. Aydoğan,İ., Yaylacı, A.F.. Erciyes University Press number:178., April 2010.

B5. Özkan, Y. “The Effects Of Gender On Consumers’ Attitudes Towards Consumption Pattern And Recycling Household Waste”, Studies in Economics Theory and Policy, Eds. Aktan,C.,C., F. Savaşan, Vol:4, 173-188. International Conference On Social Sciences (Icss) 21-22 August 2008, İzmir, Türkiye.

B6. Özkan, Y.” Marriages of the Turks Living in Europe with Foreigners and the Problems They Experience” “Education and Culture”, I. International Congress of European Turks Ed. By. Aydoğan, İ., Yaylacı, F. Cilt 1. Erciyes Üniversitesi Yayınları No:165, 22-23 Şubat 2008, Anwerp, Belgium.

B7. Özdemir, O., Y. Özkan, “Consumption Patterns And Sustainable Life” Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development”, 23-25 May 2007, Adana, Türkiye.

B8. Bayraktar, M. , Y. Özkan, , E. Purutçuoğlu.2005. Social values and consumption patterns in Turkey. IFHE 20TH World Congress. August 1-7 2004, Kyoto-Japan (özet basım).

B9.Bayraktar, M., Y. Özkan, E. Purutçuoğlu,2005. An analysis of consumer values and shopping attitudes among selected consumers in Turkey. 2nd International Conference of the Institute of Consumer Sciences. July 04-06 2005, Liverpool- UK(özet basım).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Özkan, Y., O. Özdemir, & E. Purutcuoglu,2008. Investigating the Environmental Needs of Primary School Students at the Low Socio-economic Level Issues on Education and Research. Ed. By Gregory T. Papanikos, ATINER, Athens, Greece, 2008. ISBN:978-960-6672-43-9.

C2. Özdemir, O., Y. Özkan, Ö. Özgen, 2006. Biotechnological Foods Sustainable Development: Sustainable Consumption Education”. Research on Education. Ed. By Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios, John Kelvyn Richards, ATINER, Athens, Greece, 2006. ISBN:960-6672-09-3.

C3. Bayraktar, M., Y. Özkan, E. Purutçuoğlu, 2005. Knowledge Levels of Families About Energy Consumption of Electrical Household Appliances in Turkey. Angewandte Sozialgeographie.www.augsburger- friedensforum.de/handbuch2005/leseprobeNr4.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E., 2012. Sosyal hizmet eğitiminde kanıta dayalı Uygulamaların İrdelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Nisan.

D2. Özkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E., 2011. Dünyada Sosyal Refahın Tarihsel Gelişimi, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 14(71): 121-128.

D3. Özkan, Y. Ve Purutçuoğlu, E. 2010. Yaşlılıkta teknolojik yeniliklerin kabulünü etkileyen sosyalizasyon süreci. Aile ve Toplum. 6(23):37-46.

D4. Gökçearslan Çifci, E. ve Özkan, Y., 2010. “Avrupa Birliği Ülkelerinin Bazıları İle Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Koruma Hizmetlerinin Karşılaştırılması Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 13(66):19-27.

D5. Özkan, Y. Ve Yaşar Yenimahalleli, G. 2011. Türkiye’de sosyal güvenliğin dönüşümü sosyal içerme politikaları ile uyumlu mu? Kadınlar üzerine bir değerlendirme. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi.14(72):24-33.

D6. Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y., ve Yıldırım, F. 2010. Bir Fedakârlık Örneği Olarak “Kan Bağışı” . Aile ve Toplum. 5(20):67-78.

D7. A.G. Baran, V. Kalınkara, N. Aral, G. Akın, G. Baran, Özkan, Y., 2003. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlıların Aile içi Kararlara Katılımı, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 3(2): 73-93.

D8.Özkan, Y., 2006. “Batılılaşma Sürecinde Tüketicinin Hediye Verme Davranışlarında Yaşanan Değişimler”, Mesleki Eğitim Dergisi, 1(1): 95-112.

D9.Özkan, Y. 2006. Evsel Atıkların Yeniden Kazanılması ve Çevre, Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 95-112.

D10. Özgen, Ö., Y. Özkan, 2001. Yaşlı, Aile ve Toplum: Değişen Roller, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi: 1(1): 44 – 50.

D11. Gönen, E., Ö.Özgen, Y.Özkan, H. Ufuk, 2001. Gençlerin Tüketici Davranışlarının Bir Model Yaklaşımı ile İncelenmesi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1): 137 – 166.

D12. Gönen, E., Ö. Özgen, Y. Özkan, H. Ufuk. 2000. Gençlerin Tasarruf ve Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (1): 179 – 204.

D13. Bayraktar, M., Y. Özkan, 2002. Gösterişe Yönelik Tüketim Davranışları, Standart, 41(409) : 18 – 20.

D14. Özkan, Y., 2002. Kadın ve Çevre, Standart, 41(489): 89 – 93.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Özkan, Y., Social Worker’s Information, Attitudies And Competencies About School Based Family Counselling In The Case Of Turkiye. Oxford Symposium in School Based Family Counseling, 4-9 August 2013, Oxford, England.

E1.Özkan, Y., Ç. Gökçearslan., E. (2012). “Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sosyal Hizmet Eğitimi Açısından İrdelenmesi (Evidence Based Practice in Social Work: An Consideration for Social Work Education)” Uluslar arası Seminer: Avrupa’da Sosyal Hizmet Eğitimi: Güncel Gelişme ve Tartışmalar, Kocaeli.

E2.Hablemitoğlu, Ş., Y. Özkan, & F. Yıldırım, 2008. Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2008, Trabzon, Türkiye.

E3. Hablemitoğlu, Ş., Özkan Y., Gökçearslan Çifci, E., 2009. Yaşlı Refahının Artırılmasında Evcil Hayvanların Rolü, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 7-8 Mayıs 2009 Sivas

F. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç)

DUPPER, R.D. (2013). Okul Sosyal Hizmeti, Etkin Uygulamalar İçin Beceri ve Müdahaleler. Çeviren ve Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Elif Gökçearslan ÇİFCİ, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş, İstanbul

F2. Özkan,Y., 2011. Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Ed: Yasemin Özkan, Ankara: Maya Akademi Yayını.

F3. Baran A.G., V.Kalınkara, N. Aral, G. Akın,G. Baran, Y. Özkan, 2005. Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması: Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel yayın no:127. Bilim Serisi, Afşaroğlu Matbaası, Ankara.

G. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm

G1. Özkan,Y.,Yaşar Yenimahalleli G., 2011. Ekonomik krizde işsizlik ve aileyi güçlendirme, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Ed: Yasemin Özkan, Ankara: Maya Akademi Yayını.

J1. Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

J1. Hablemitoğlu, Ş., Y. Özkan, & F. Yıldırım. “Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği“. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2008, Trabzon, Türkiye.

J2. Y, Ozkan, Çifçi-Gökçearslan, E. 2010. The Importance of School Social Work for the Solution of Childhood and Adolescence. World Conference on Education, Cairo, Egypt, 2010.

J3. Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. Ve Yıldırım, F., 2009. “Meme kanserinden sonra yaşam: fiziksel, sosyal ve duygusal refaha tedavi sürecinin etkisi” Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-14 Ekim 2009, İzmir.

J4. Özkan, Y. ”Sosyal haklardan sosyal dışlanmaya: Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamında kadının dışlanması”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu ’09, 12-14 Kasım Ankara.

J5. Y, Ozkan, Çifçi-Gökçearslan, E. 2010. The Importance of School Social Work for the Solution of Childhood and Adolescence. World Conference on Education, Cairo, Egypt, 2010.

J6.Özkan, Y., Çifçi-Gökçearslan, E. 2010. Türkiye’de Okul Sorunlarının Çözümünde Bir Okul sosyal Hizmeti Modeli. Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, 9-11 Aralık 2010.

J7. Bayram, N., A. Dogan, S. Hablemitoglu, & Y. Özkan, “Life satisfaction and financial deprivation among high school students with Turkish background. A Study from Germany”. IInd International Congress of European Turks, May 14-16, 2009 / Antwerp – Belgium.

J8. Özkan, Y. “The Effects Of Gender On Consumers’ Attitudes Towards Consumption Pattern And Recycling Household Waste”, Studies in Economics Theory and Policy, Eds. Aktan,C.,C., F. Savaşan, Vol:4, 173-188. International Conference On Social Sciences (Icss) 21-22 August 2008, İzmir, Türkiye.

J9. Özkan, Y.” Marriages of the Turks Living in Europe with Foreigners and the Problems They Experience” “Education and Culture”, I. International Congress of European Turks Ed. By. Aydoğan, İ., Yaylacı, F. Cilt 1. Erciyes Üniversitesi Yayınları No:165, 22-23 Şubat 2008, Anwerp, Belgium.

J10. Özdemir, O., Y. Özkan, “Consumption Patterns And Sustainable Life” Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development”, 23-25 May 2007, Adana, Türkiye.
K. Alınan Ödüller.

Ulusal Bilim Ödülü:

1.Özkan, Y., T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Geleneksel Tüketici Ödülleri, “Bilimsel Çalışma” Ödülü, “Ailelerin Demografik Özellikleri ve Bireysel Tutumlarının Sorumlu Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkisi” konulu doktora tezi, 2001.

L. Yonetim Gorevi:

• Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009)

• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2009-2011)

M. Sahip Olunan Sertifikalar:

. University of Tennnesse, Intergroup Dialogue Workshop,2011.

N. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

• Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği

• Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Üyesi

• Tüketici Hakları Derneği Üyesi

O.Seminer ve Konfreranslar

2.Seminerler

Özkan, Y., Ç. Gökçearslan., E. “Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sosyal Hizmet Eğitimi Açısından İrdelenmesi (Evidence Based Practice in Social Work: An Consideration for Social Work Education)” Uluslar arası Seminer: Avrupa’da Sosyal Hizmet Eğitimi: Güncel Gelişme ve Tartışmalar, 2012, Kocaeli.

Özkan, Y., Panel (Moderatör): “Ulusal ve Uluslar arası Perspektiften Gönüllük ve Sosyal Sorumluluk”, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)/ Grundtvig Programı Konu İzleme Toplantısı, 2011, Bursa.

Özkan, Y., Gönüllük ve Sosyal Sorumluluk Projeleri, Çalıştay, 2011 Bursa.

Özkan, Y.,”Ergen Sorunları ile Baş etme Stratejileri” Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ocak 2011, Ankara

Özkan, Y.,”Ailelerin Ergen Çocuklarının Davranış Problemlerine İlişkin Problem Çözme Becerileri” Rotary Klüp, Kasım 2010, Ankara

Özkan, Y., İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesi: Türk Metal Sendikası Hizmet İçi Eğitim Semineri, Ocak-Mayıs, Ankara, (2006).

Özkan, Y., “Sorumlu Tüketim Davranışları” , Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı, Ankara (2002).

Özkan,Y., “Tüketici Hakları 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu” 6 – 7 Mayıs, Eserköy, Yalova, (1992)

Bilgiyi Yayma_Kamuya Hizmet

Görüntülü Basın Faaliyetleri

Özkan, Y. Kadının Güçlendirilmesi. TRT Ankara Televizyonu. TRT Avaz Kanalı. Gün Çiçekleri Programı.(2012).

Özkan, Y. Batılılaşma Sürecinde Tüketici Davranışlarında Yaşanan Değişimler, Tükenmeden Tüketmek Programı, Kanal B Televizyonu Şubat, 2009

Özkan, Y., “Avrupalı Türklerin Yabancılarla Yapıkları Evlilikler ve Yaşanan Sorunlar” Eğitim Hattı Programı, TRT, INT. (2008)

Özkan, Y., “ Ailelerin Tüketim Alışkanlıkları ve Evsel Atıkların Yeniden Kazanımına İlişkin Davranışları” (Tübitak projesinin sonuçlarının Kamuoyuna duyurulması),Gide Gide Gap Programı,TRT,GAP.(2007).

Mert (Özkan), Y., “Kriz Döneminde Ailelerin Alacağı Önlemler ve Tasarruf Davranışları”, Kanal A Televizyonu Bu Sabah Programı (2001).

Özkan, Y., “Kırsal Yörede Tüketici Eğitimi”, TRT INT Televizyonu Sizin İçin Programı ( 1999).

Özkan, Y., “Gösterişe Yönelik Tüketim Davranışları”, TRT INT Televizyonu Sizin İçin Programı ( 1999).

Name:

Prof. Dr. Yasemin Özkan

Kurul:

Konuşmacı