Psk. Dan. Bilge Demirtaş

bilge demirtaş

Psikolojik Bozukluklara Travma Perspektifinden Bakış: Olgu Sunumları

Travmatik yaşantılar ölüm, doğal afetler, kazalar, terör eylemleri, savaş gibi ölüm
tehdidi, ciddi bir yaralanma ya da şiddete maruz kalmayı içeren durumları tanımlar.
Travmatik olayların en önemli özelliği yaşamımıza ya da fiziksel bütünlüğümüze
yönelik bir tehdit içeriyor olmasıdır. Travma DSM gibi Psikiyatrik Sınıflandırma
Sistemlerinde dar kapsamda ele alınmaktadır. Travma sadece fiziksel
bütünlüğe zarar ile sınırlandırılamaz. Psikolojik bütünlüğe yönelik tehditler de
travma kategorisinde ele alınması gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında
ihmal, aldatılma, aşağılanma, mobbing gibi birçok farklı durum da travma olarak
değerlendirilmektedir. Günümüzde yapılan güncel araştırmalar travmaların
psikolojik rahatsızlıkların oluşmasında çok etkili olduğunu hatta fizyolojik bazı
rahatsızlıkların da travmatik yaşantılar ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.
Panelimiz’de travmanın geniş kapsamda tanımı, etkileri, hangi rahatsızlıkların
travma perspektifinden çalışılabildiği ve travma ile çalışırken güncel kullanılan
etkinliği kanıtlanan yöntemlerden EMDR kısa bir şekilde anlatılacak. Teorik kısımdan
sonra 3 adet olgu sunumu yapılacak. 15 Temmuz Darbe girişimi ardından
şehit yakınları ve gazilerle gönüllü olarak yürütülen çalışmalardan süreci tamamlanan
1 yetişkin, 1 çocuk olgu sunumu yapılacak. Ayrıca Panik bozukluk tanısı
alan ancak aslında geç başlangıçlı TSSB olan bir vaka ile travma perspektifinden
çalışmaya dair olgu sunumu yapılacak. Olgu sunumları seanslardan alınan deşifreler
ile terapi sürecinde değişimin nasıl olduğunu hangi seanslarda hangi temaların
gündeme alındığını içeren şekilde yapılacaktır.

Name:

Psk. Dan. Bilge Demirtaş

Kurul:

Konuşmacı