Psk. Dan. Figen KARA

figenkara

Psikolojiye Feminist Yaklaşım

Feminist hareket, kadınların kendilerini baskı altına alan erkek egemen düzeni
algılamasını, tanımlayabilmesini ve ona karşı teorik-pratik mücadele yöntemlerini
geliştirmesini sağlamıştır. Eleştirel yaklaşımıyla hayatı, politikayı felsefeyi
ve baskın bilim anlayışını sorgulamaktadır. Feminist hareket özellikle de sosyal
bilimlerin kadınların deneyimlerini ne kadar yansıttığını sorgular. Gündelik yaşamımız
dışında erkek egemenliğine dayalı cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkları
bilimsel paradigmada da söz konusudur. Feminist düşünürlerin başlattığı kuramsal
tartışmalar en dirençli disiplinlerden biri olmasına rağmen psikoloji feminist
eleştirilerden etkilenmiştir. Bu temelde sunmak istediğimiz panelin başlıkları şu
şekildedir:
Feminizmin tarihi ve gelişimi, Kolektif bilinçdışının cinsiyetçi dilin masallar, atasözleri
ve deyimler aracılığıyla günümüze aktarımı
Masallar, atasözleri ve deyimlerde kullanılan cinsiyetçi dilin psikoterapi kuramları
ile birlikte incelenmesi
Psikoloji bilimine yön veren kadınlar.

Name:

Psk. Dan. Figen KARA

Kurul:

Konuşmacı