Psk. Dan. Mustafa MERMİ

mustafamermi

Aşk İlişkilerinin Dinamikleri

Bütüncül psikoterapiler bağlamında yakın ilişkilerin ve aşk ilişkilerinin dinamiklerinin
gözden geçirilmesi, hangi kişilik örüntülerinin yakın ilişkileri ve aşk ilişkilerini,
nasıl etkileyeceğinin ve nasıl yaşantılanmasına neden olabileceği üzerinde
durularak, dinamik nedensellikleri tartışılacak. Hayatlarımız fazlasıyla başka
insanlarla geçtiği için, diğerleriyle olan ilişkilerimizin niteliği, yaşamlarımızın
duygusal niteliğini ve yaşamımızın canlılığını, dokusunu, tonunu, bel kemiğini
oluşturur. Romantik aşk” terimi, günlük, genel kullanımda duygular uyandıran,
imgesel oyunları uyaran, ideallere olan bağlılığı besleyen, özel bir duygu durumuna
ve bir başkası ile ilişki kurma biçimine karşılık gelir ve güçlü erotik akımların
etkisini de taşır. Cinsel heyecan öfke, sevinç, üzüntü, şaşırma ve tiksinme
gibi ilksel duygusal tepkiler kadar erken ortaya çıkmadığı gibi, ortaya çıktığında
da onlar kadar tek düze değildir. Cinsel heyecan bilişsel ve öznel bileşenleriyle
gurur, utanç, suçluluk ve aşağılık duygusu gibi karmaşık tepkilere benzer. Sağlıklı
bir anne -bebek ilişkisi iyi bir senkronizasyon ve güvenli bir bağlanma süreci ile
oluşur. İyi bir aşk ilişkisinde aşıklar arasında da benzer bir senkronizasyon vardır.
Panelimiz de özellikle Bağlanma Kuramı ve Nesne İlişkileri Kuramı açısından
aşk, cinsellik ve yakın ilişkilerin dinamikleri değerlendirilecek ve tartışılacaktır.

Name:

Psk. Dan. Mustafa MERMİ

Kurul:

Konuşmacı