Psk. Harun Gündüz

harun gündüz

Bütüncül Psikoterapiye Göre Davranışçı Bilişsel Kuram ve Psikoterapi Enstitüsünün
Bakış Açısı

1910’lu yıllarda başlayan bir psikanaliz furyası vardı ve bununla birlikte id- ego-
Süperego-bilinçdışı gibi birtakım semptomların arkasında bizim anlayamayacağımız
ve bilemeyeceğimiz bir takım çatışmalar olduğu iddia edilmiştir, fakat bu iddiaları
bilimsel olarak laboratuvarda incelemek mümkün değildi. 1950’li yıllarda
Rus Fizyoloğu Ivan Pavlov tesadüfen bulmuş olduğu bir çalışma ile davranışçılığı
bulmuştur. Albert Ellis ile başlayan ve Aaron Beck ile devam eden Bilişsel Terapi
dönemi başlamıştır. Bilişsel Terapi, farmakoterapi dahil diğer benzer tedaviler
kadar veya daha iyi sonuçlar vermektedir. Bilişsel terapi sadece semptomlarla
mücadele etmeyi değil insanların hayat potansiyelini zora sokan etkenler karşısında
da nasıl mücadele edeceklerine dair de bir eğitim vermektedir. Bu çalışmada
Bütüncül Psikoterapiye göre davranışçı bilişsel kuramın değerlendirilerek davranışçı
kuramdan bilişsel kurama nasıl geçildiği, davranışçı kuramda öğrenme
ilkeleri, Bilişsel psikoterapi, bilişsel terapi de şemalar, bilişsel terapi teknikleri,
A. Ellis ve A. Beck’in kısa tanıtımı, Bilişsel Terapi de Temel kabuller hakkında
bilgi verilecektir

Name:

Psk. Harun Gündüz

Kurul:

Konuşmacı