Psk. Mehmet Aslan

mehmetaslan

   1984 yılında Adıyaman’da doğdu. İnsanı anlama ve anlamlandırma merakı hayatının her döneminde yer buldu. “Hayatın” yaşadığı memleketten ibaret olmadığını üniversiteye gittiğinde anlamıştı. Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesinde Psikoloji bölümünü okudu. Asıl psikoloji öğrenme macerası ikinci memleketi olan İstanbul’da devam etti.

Hayatının temel düsturunu Bertrand Russell ve Jean-Paul Sartre’ın sözcüklerinden aldı. “Her şeyin sistemden ibaret olduğu bir yerde fikir ve ruh bakımından ölüm hâkimdir” (Bertrand Russell), “İnsan kendinden yarattığı şeyden başka bir şey değildir” ( Jean-Paul Sartre). Yaşamını bu doğrultuda devam ettirdi.

Yaklaşık dört yıl çok değerli hocalarıyla birlikte (Prof.Dr. Gönül Kırcaali İftar [1] , Doç.Dr. Onur Kurt [2] , Yrd. Doç.Dr. Yeşim Aslan [3] ) Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ekibine dâhil oldu ve Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) için danışmanlık aldı. Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programında (OÇİDEP) çeşitli çalışmalar yürüttü. Anadolu Üniversitesi Zihinsel Engelliler Yüksek Lisans bölünümden Uygulamalı Davranış Analizi dersini bir yıllık program içerisinde aldı. Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nda (OÇİDEP) danışmanlık için yeterlilik kazandı. Halen İstanbul’da Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nda (OÇİDEP) danışmanlık görevini yürütmektedir.

2012 yılından bu yana yoğun olarak Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ni Uz. Dr. Tahir Özakkaş [4] ’tan almaktadır. Psikoloji alanında yapılan birçok çalışmaya ve kongreye katılmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapide Arthur Freeman gibi dünyanın önde gelen isimlerinden eğitim aldı. Son dönemde bilimsel çalışmaların işaret ettiği Duygu Odaklı Terapi’nin eğitimini aldı ve halen Duygu Odaklı Terapi’nin kurucu ismi olan Leslie S. Greenberg [5]’den süpervizyon almaya devam etmektedir.

Depresyon, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Panik Atak, Obsesif-Kompulsif Bozukluğu,Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Fobiler, Kişilik Bozuklukları (borderline, narsisistik, şizoid), Kayıp, Yas, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Somatizasyon Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Hipokondriyazis ,Uyku Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Cinsel Kimlik Problemleri, Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü, Bağımlılık, Kronik yorgunluk, Özgüven Problemleri, Yaşam Koçluğu, Kişisel Gelişim, İletişim Sorunları, Sağlıklı Düşünme ve Karar Verme çalışma alanlarından bazılarıdır.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Psikoterapi Enstitüsü e-bülteninin editörlüğünü yapmaktadır. Gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları vardır.

Name:

Psk. Mehmet Aslan

Kurul:

Konuşmacı