Yrd. Doç. Dr. Gülsultan Özeren

gül sultan özeren

“Genç Bireylerde Tekrarlayan Uyumsuz Örüntülerin Keşfi ve SSDP (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) Yöntemiyle İşlevsellik Çalışmaları”

Bütüncül yaklaşım insanı odağa alan her çalışma biçiminde vazgeçilmezdir. İnsan biyo-
psiko-sosyo-kültürel bir varlıktır. İnsanı beden, ruh, zihin gibi temel alanlara ayırarak
irdeleme yanında çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi yaşam dönemlerine ayırarak anlama
çabası bitmeyen bir keşiftir. Gençlik dönemi, anı yaşama şansıyla birlikte geçmişi onarma
ve geleceği güvenle inşa etme beklentisi söz konusu olunca şüphesiz çok özel bir dönemdir.
Gençler, toplumsal alanda güven, sağlık ve refah söz konusu olunca sınırlı zamanda
yüksek kazanımlar sağlayacak bireylerdir. Bu kazanımlar için uyum çok önemli bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa uyumsuz örüntülerle yaşamını sürdüren genç
bireyler, özellikle de zihinsel işlevleri ve eğitim seviyesi yüksek olanlar, toplumda sahte
kendiliklerle maskelenmiş, anlaşılmayı bekleyen bireyler olarak kalmaktadırlar. Kendini
yeterince ifade edemeyen bu bireyler; özgüven, girişkenlik, akademik başarı, sosyal roller,
bireysel performans, iş ve eş seçimi, geleceğe dair beklentiler gibi konularda önemli
sorunlar yaşamaktadırlar. Burada; birlikte çözüm arayan, aktif, destekleyici, odaklanmış
ve zamanı iyi kullanan bir danışmanlık yaklaşımı öne çıkmaktadır. Süresi Sınırlı Dinamik
Psikoterapi (SSDP); ötekine karşı kronik, yaygın ve işlevsiz iletişim biçimlerine sahip
bireyler için kişilerarası ve zamana duyarlı bir yaklaşımdır. Hedefi, bir kişinin kendisiyle
ve başkalarıyla iletişim kurduğu biçimi değiştirmektir. Odak, semptomların azaltılması
üzerine değil, daha ziyade kökleşmiş olan kişilerarası yakınlık örüntülerini veya kişilik
biçimini değiştirmek üzerinedir. Tüm bu özellikleri yanı sıra SSDP ile çalışmak, elde edilen
verilerin bilimsel analizi için de oldukça uygun bir “hazine haritası” gibidir.

 

Doğum Yılı/Yeri: 1981/Konya
Yazışma Adresi: Sinop Üniv. Sağlık Yüksekokulu Ordu Köyü Mevkii Merkez/SİNOP 57000 Sinop/Türkiye
e-posta : qulsultan@gmail.com
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı
Türkiye İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora 2016
Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Parazitoloji A.D. Yüksek Lisans 2009
Türkiye Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans 2003
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Özeren G.S., Altay B., Cabar H.D. Relationship Between The Level Of Self- Perception Of University Students And Their Perspective Toward Of Violence Against Women. Wulfenia. 2014; 21(9): 27-47.
Cabar H.D., Özeren G.S. Autism And Current Approaches to Nursing. Healthmed. 2012; 6(8): 2787-2795.
Cabar H.D., Altay B., Özeren G.S. Enuresis: Regional Primary Boarding School In Sinop, The Northest Point Of Turkey. Healthmed. 2012; 6(9): 2997-3003.
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Özeren G.S., Akın S. Anne-Baba Bağlanma Biçimleri ve Kişilerarası İlişkilerin Değerlendirilmesi. FNG & Bilim Tıp Dergisi. 2016; 2(3): 222-232.
Cabar H.D., Özeren G.S., Altay B. Nutritional Habits And Obesity In Students Of Primary School In Sinop. OMU Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2014; 31(1):13-17.
Özeren G.S., Cabar H.D. Reflections of Globalization and Health Informatics on Medical Ethics. OMU Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2013; 30(2):99-102.
Özeren G.S. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Hastalığa Kanıt Penceresinden Bakış. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 57-63.
Özeren G.S., Kaya G., Önlen Y. Hatay Yöresinde Kene Kaynaklı Lyme Borreliosis’in Seroprevalansının Tespiti. Klimik Dergisi. 2012; 25(2): 58-62.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Özeren G.S. Nesilden Nesile Miras: Bağlanma ve Duygusal Düzenleme. Uluslarası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu. Sinop, 6-7-8 Ekim 2016. Cilt I, 389-398.
Özeren G.S. Herkes İçin “Şizofrenler İçin de” Kanıta Dayalı Ruh Sağlığı. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı-Erzurum. 4-7 Ekim 2012. 173-174.
Özeren G.S., Şimşek N. Otizmde Zihin Kuramından Uygulamaya Giden Yol. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı-İstanbul. 22-24 Eylül 2011. 342-343.
Kitap/Bölüm yazarlıkları
Özeren G.S., Arslan Özkan H. II. Bilim Felsefesi (içinde Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri). Editör: Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan. Akademi Basın ve Yayıncılık. 2014. ISBN:978-605-64411-3-4, 1.Baskı, İstanbul.
Arslan Özkan H., Özeren G.S. VII. Bakımda Kullanılan Kavramların Analizi I (içinde Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri). Editör: Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan. Akademi Basın ve Yayıncılık. 2014. ISBN:978-605-64411-3-4, 1.Baskı, İstanbul.
Arslan Özkan H., Özeren G.S. XII. Rehabilite Edici Sağlık Bakım Modelleri (içinde Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri). Editör: Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan. Akademi Basın ve Yayıncılık. 2014. ISBN:978-605-64411-3-4, 1.Baskı, İstanbul.
İdari görevler SİNKAMER (Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdür Yardımcısı
(Ocak 2016 – Devam)
Son üç yılda verilen lisans dersleri
Dersin Dönemi Dersin Adı Teorik kredisi Uygulama Kredisi Öğrenci Sayısı
2016-2017 Güz Psikoloji 2 0 100
2016-2017 Güz Eleştirel Düşünme 2 0 69
2016-2017 Güz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6 12 84
2015-2016 Bahar Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 97
2015-2016 Bahar Spor Hemşireliği 2 0 107
2015-2016 Bahar Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6 12 69
2013-2014 Bahar Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 93
2013-2014 Bahar Spor Hemşireliği 2 0 52
2013-2014 Bahar Sağlık Sosyolojisi 2 0 106
2013-2014 Bahar Halk Sağlığı Hemşireliği 6 16 61

Name:

Yrd. Doç. Dr. Gülsultan Özeren

Kurul:

Konuşmacı