Uz. Klinik Psk. Şanver Yerebakan

şanver yerebakan

Çift Terapisine Bütüncül Yaklaşım 

Bütüncül psikoterapi çerçevesinde çiftlerin yaşadığı problemleri kendi habitatlarında
değerlendirerek onların gerçekliklerine yakınlaşmaya çalışmak ve ihtiyaç
duydukları terapi sürecini oluşturabilmek adına farklı çift terapisi teknik-yöntem
süreçlerini bütünleştirmenin önemi üzerinde durulacak, bilgi ve deneyim paylaşımlarında
bulunulacaktır. Özellikle duygu odaklı çift terapisi, imago çift terapisi
ve bilişsel-davranışçı çift terapisinin uygulamalardaki ortak yönleri üzerinde durulacak
ve bütünleştirmeye dönük bilgi deneyim paylaşımlarda bulunulacaktır.
Önerilen Bütüncül Çift Terapisi Sürecine Baktığımızda; 1. Aşama: Problemin genel
olarak değerlendirildiği ilk seansta, eşlerden ayrı ayrı geliş sebebinin dinlenildiği,
seansa gelmelerini sağlayan en son olaya dair eşlerin pozisyonlarının tanımlandığı,
empatik bir iletişimle anlaşıldıklarının hissettirildiği ve terapötik ittifaka
dair güven ilişkisinin kurulmaya çalışıldığı kısımdır. 2. Aşama: Eşlerin her biri ile
2’şer seans yaşam öyküsünün (duygusal hayat, sosyal hayat, aile hayatı, iş hayatı,
cinsel hayat / 1 seans evlilik öncesine bir seans evlilik sürecine dair) alındığı
kısımdır. Bireysel değerlendirmeleri yapılarak kişilik yapıları-ilişki döngülerine
dair çıkarımlarda bulunulduğu ve terapötik ittifakın güçlendirilmeye çalışıldığı
aşamadır. 3. Aşama: ilk görüşmede üzerinde durulan problemlerin, bireysel görüşmelerde
elde edilen bilgiler ışığında yeniden değerlendirildiği kısımdır. Eşlerin
kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve ilişkiyi daha iyi anlayabilmeleri amacıyla
ihtiyaç duyacakları konularla ilgili psikoeğitim uygulanır. 4. Aşama: Terapötik
ittifakın sağlandığı ve derinlemesine çalışmaların yapıldığı aşamadır. Seans içerisinde
yeni deneyimlerin yaşandığı, birbirine ihtiyaç duyan savunmasız kendilik
parçalarının ve yaralı tarafların ifade edilmesinin terapist tarafından teşvik edildiği
ve iyileştirici süreçlerin yaşandığı aşamadır. Seans dışında da ödevlendirmeler
ve yönlendirmeler yapıldığı kısımdır. Sorun alanına ve ihtiyaca göre farklı terapi
teknik, yöntem ve süreçleri işletilebilir. 5. Aşama: Seans sıklığının azaltıldığı,
kontrol seanslarının gerçekleştirildiği ve sonlandırmanın olduğu aşamadır.

Name:

Uz. Klinik Psk. Şanver Yerebakan

Kurul:

Konuşmacı