Uz. Psk. Dan. Yasin GÖÇER

yasin gocer

Kısa Süreli Dinamik Terapi Temel Kavramlar ve Formülasyon

Kısa süreli ya da süresi sınırlı dinamik terapi (SSDP) gelecek dönemin önemli
ve etkili psikoterapi yöntemlerinden biri olma yolundadır. Bunda en önemli etkenlerden
biri uzun süreli terapilerin hem ekonomik hem de zaman açısından
maliyetli olmasıdır. SSDP yararlı formülasyonları ve uygun müdahaleleri güçlendirmek
amacıyla tasarlanmış ampirik temelli bir yaklaşımdır. SSDP’nin çerçevesi
psikodinamik olmakla birlikte güncel kişilerarası, nesne ilişkileri ve kendilik
psikolojisi teorileriyle ve bilişsel-davranışçı ve sistem yaklaşımlarıyla da birleşmektedir
(Levenson, 2017) SSDP kişilerarası, kısa süreli bir psikoterapidir ve
amacı danışanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapotik ilişki bağlamında,
yeni deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektedir. Arzu edilen kişinin
kendisiyle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmektedir. Bu nedenle odak
noktası semptomları düşürmek değil, daha çok kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş
örüntüleri değiştirmektir. Bu panelde kısa süreli dinamik terapinin amaçları, vaka
formülasyonu ve odak bulma, döngüsel maladaptif örüntünün anlamı ve terapide
yeniden sahnelenmesi ve karşı aktarımın açığa çıkarılması hakkında bilgi verilecektir.

Name:

Uz. Psk. Dan. Yasin GÖÇER

Kurul:

Konuşmacı