Uz. Psk. Gökhan Sönmez

gokhansonmez

“Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin Sürecinde Kursiyerlerin Hikayesi”

“Bir Öğrenme Yöntemi Olarak ‘Deşifre’…”

Kastamonu doğumluyum. İlk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamladım ve 2007 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. Resmi ve Özel Çeşitli eğitim kurumlarında Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdim, bunun yanında çeşitli mahkemelerde bilirkişi pedagog olarak görev aldım. Psikoterapi çalışmalarıma KASTAMONU’ da devam etmekteyim. 7 yıllık mesleki tecrübemin yanı sıra aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarıma Bütüncül Psikoterapi alanında devam etmekteyim.

 Katıldığım Eğitimler:

  • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Rehber ” Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Bölümü Lisans Eğitimini tamamlamıştır.
  • Psikoterapi Enstitüsü /1080 Saatlik “Bütüncül Psikoterapi Uygualama Sertifikası Eğitimi” ne devam etmektedir ( Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )
  • Satir Aile ve Çift Terapisi Giriş Eğitimi – PAT BRAGG
  • 7-19 Yaş Aile Eğitimi
  • Kim Psikoloji “Çocuk Ergen Patolojisine Giriş Eğitimi”
  • “Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi” Semineri
  • ” Beden Perküsyonu / Kekeça ” çalıştayı
  • ” Drama ve Oyun Teknikleri” Semineri
  • Yöret Vakfı ” Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi” Semineri
  • Ankara Üniversitesi 3.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri kongresine ” Üniversite Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Çeşitli değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu çalışmayla katılım sağlanmıştır.

Name:

Uz. Psk. Gökhan Sönmez

Kurul:

Konuşmacı