Psk. Emrullah Kılıç

Emrullah Kılıç

Kısa süreli ya da süresi sınırlı dinamik terapi (SSDP) gelecek dönemin önemli
ve etkili psikoterapi yöntemlerinden biri olma yolundadır. Bunda en önemli etkenlerden
biri uzun süreli terapilerin hem ekonomik hem de zaman açısından
maliyetli olmasıdır. SSDP yararlı formülasyonları ve uygun müdahaleleri güçlendirmek
amacıyla tasarlanmış ampirik temelli bir yaklaşımdır. SSDP’nin çerçevesi
psikodinamik olmakla birlikte güncel kişilerarası, nesne ilişkileri ve kendilik psikolojisi
teorileriyle ve bilişsel-davranışçı ve sistem yaklaşımlarıyla da birleşmektedir(
Levenson,2017). SSDP kişilerarası, kısa süreli bir psikoterapidir ve amacı
danışanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapotik ilişki bağlamında, yeni
deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektedir. Arzu edilen kişinin kendisiyle
ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmektedir. Bu nedenle odak noktası
semptomları düşürmek değil, daha çok kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş örüntüleri
değiştirmektir.
Bu panelde SSDP de terapistin duruşu, ayrıntılı olarak formülasyonun nasıl yapıldığı,
hasta-terapist etkileşimi ve yeni deneyimin ne anlama geldiği anlatılacaktır.

Name:

Psk. Emrullah Kılıç

Kurul:

Konuşmacı