Yasemin Coşgun

Yasemin Türkcan Coşgun

Rehberlikte Bütüncül Psikoterapi

Psikoterapi Enstitüsü ruh sağlığını bir ekip çalışması olarak düşünmektedir.
Sağlıklı bireylerin gelişmesinden, hastane yardımı gerektirecek düzeydeki tüm
spektrumal olaylara müdahale için profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyulur. Bu ekibi
oluşturan halkaların her biri; ayrı ayrı görev, sorumluluk ve yetki alanlarına
sahiptir. Bu çerçeveden bakıldığında rehber öğretmen / psikolojik danışmanlar
bu halkanın en önemli unsurudur. Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanlar bireyin
gelişim süreçlerindeki sağlıklı-sağlıksız arasındaki kararı verecek, gerekli
yönlendirmeleri yapacak, özellikle okula başlama öncesinden ergenlik dönemini
de kapsayan süreç içerisinde, bireylerin karşılaşabilecekleri ilk ruh sağlığı profesyoneli
olarak büyük önem taşımaktadırlar. Bu düşünceden hareketle Rehber
Öğretmen / Psikolojik Danışmanların özellikle okullarda yürüttüğü koruyucu ruh
sağlığı hizmetinde hitap ettiği danışanlarını bütüncül bir perspektifte ele almaları
elzemdir. Çocuk veya ergenlerle kurulan ilişkilerde yargılayıcı ve öğüt verici olmaksızın;
destekleyici, koruyucu, mentalizasyonu geliştirici olabilmek ve bunu
yaparken de bireyin organik, psişik ve toplumsal yapısını bütüncül bir bakış açısıyla
ele almak gerekmektedir. Bireye biyopsikososyal bir bakış ile bakmalıyız.
Bireyin psişik yapısını 4 katmanda inceleyeceğiz. Davranışsal olarak; davranış
kalıplarına, bilişsel olarak; bireyin cümle kuruluşu, olaylara bakış tarzı, değerlendirmesinin
ne olduğunu anlayacağız. Üçüncü olarak dinamik yapı dediğimiz kişilik
örgütlenmesi, kişilik dediğimiz; çocukluktan bu tarafa değişmediğine inandığı,
sürekli olarak aynı kendi olarak hissettiği duyguları veren kaynağın gelişim
ve sürecini anlamaya çalışacağız. Dördüncü olarak da, insan olarak evrenle, kainatla
bu varoluş nasıl baş ediyor, kendini bu evrende nereye oturuyor, hayatı nasıl
anlamlandırıyor, neden yaşıyor, nereden geldi nereye gidiyor şeklinde bir psişik
varoluşu anlamaya çalışacağız. Ayrıca bireyi sosyal olarak incelerken onun ruhsal
yapısının gelişebilmesi için bir habitatın gerektiği, toplumsal örgütlenme ve gelişimiyle
doğrudan ilintili olan aile dinamikleri, sosyoloji, felsefe, din, mezhep gibi
öğeleri de sürece dahil etmeliyiz.

Name:

Yasemin Coşgun

Kurul:

Konuşmacı